SKARGI KLIENTÓW

W roku 1887 skargi klientów na różnice stawek powodowały Zajęcie się sprawą przez Kongres ipodd&tie^zasad kształtowania stawek przewozowych na kolei nadzorowi Międzystano- wej Komisji Handlu (Interstate Commerce Commission-  ICC). W ciągu znacznej części swej działalności ICC. uznawała stawki nie pokrywające kosztów całkowitych za stawki nie fair – stawki stanowiąceprzej aw dążenia do zniszczenia konkurentów. Komisją nakazywała, by linie kolejowe ustalały stawki na’ poziomie wystarczająco . wysokim do pokrycia kosztów całkowitych. Po drugiej wojnie światową szybko rozwijający się system transportu drogowego stał się głównym kon­kurentem linii kolejowych. Koszty stałe odgrywały w transporcie drogowym dużo mniejszą rolę niż w kolej­nictwie. Aż 90 procent całkowitych kosztów przewozu przy pomocy ciężarówek było zależnych od ilości ton przewożonych na kilometr.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!