PRZEWIDYWANIE POPYTU KONSUMENTA

Założenia, dotyczące racjonalnych zachowań przedstawione w poprzednim rozdziale stanowią dobrą podstawę ogólną do wyjaśniania zachowań ludzkich. Ludzie będą robić te rzeczy, co do których spodziewają się, że oczekiwane korzyści przewyższą przewidy­wane koszty. Będą również unikać sytuacji, w których układ kosztów i korzyści będzie odwrotny. Same takie założenia nie pozwalają nam jednakże przewidzieć przyszłych zachowań. Prawo popytu, które jest logiczną konsekwencją założenia o racjonalnym zachowaniu się, pozwala nam jednak na snucie takich przewidywań. Uważny czytelnik dostrzeże tutaj niespójność wywodów. Zachowanie racjonalne opiera się na istnieniu możliwości wyboru. Ale prawdziwy wybór musi być wolny — nie można go z góry określić ani przewidzieć.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!