OKREŚLENIA EKONOMISTÓW

Innymi słowy, ustaliliśmy jedynie, że rynkowa krzywa popytu na dane dobro będzie nachylona w dół. Rzeczywista krzywa popytu na jakiś produkt może być dość płaska, jak krzywa Dx  może też być dość stroma, jak krzywa D2. Proszę zwrócić liwagę, że przy cenie Px ilość konsumowanego dobra lub usługi jest taka sama na obu rynkach. Jeśli jednak cena podniesie się do P2, reakcja rynku Dx będzie znacznie większa niż rynku D2. Na rynku Dr konsumenci zmniejszą swoje zakupy aż do poziomu Qu na rynku D2 konsumpcja spadnie tylko do poziomu Qz.Ekonomiści określają_tę,względną intensywność reakcji popytu mianem cenowej elastyczności popytu^fcenowa elastyczność popytujstanowi intensywność reakcji konsumentów, przejawiająca* się – skalą -zmiany wielkości zakupów, na zmianę ceny. Popyt jest względnie elastyczny lub nieelastyczny w zależności od wielkości reakcji na zmianę ceny.(popyt elastyczny! jest przejawem stosunkowo dużej wrażliwości reakcji konsumentów na zmianę ceny

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!