OBRAZ KRZWEJ

Załóżmy, że krzywa obrazuje przed­siębiorstwo połowu ryb.. Kapitał firmy – łódź i jej wyposażenie – jest stały w krótkim okresie. Jedynie liczba pracowników może ulegać zmianie. Gdy wielkość nakładów pracy rośnie od zera, wielkość połowów (wy­nik) rośnie. Między zerem a 5 pracownikami produkcja rośnie bardziej niż proporcjonalnie. Gdy zatrudniona zostaje coraz większa liczba pracowników ogólna wiel­kość połowów rośnie w dalszym ciągu, ale w coraz mniejszym stopniu, aż do chwili, gdy zatrudnionych zostaje 15 pracowników. Poza tym punktem zatrudnienie większej liczby pracowników zmniejsza połowy. Powód, dla którego krzywa całkowitego produktu ma taki specyficzny kształt można zauważyć bardziej wyraźnie na dolnej części rysunku , który obrazuje krzywe kosztów przeciętnych i krańcowych.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!