OBNIŻENIE KOSZTU KRAŃCOWEGO

Ponieważ zmiana wielkości kosztu całkowitego jest spowodowana wyłącznie zmianą kosztu zmiennego, koszt krańcowy może zostać zdefiniowany również jako zmiana całkowitego kosztu zmiennego w przeliczeniu na jednostkę produkcji.Jak można zauważyć  koszt krańcowy obniża się w miarę wzrostu wielkości produkcji z jednej do czterech łyżek, a następnie podnosi się, tak jak przewiduje to prawo malejących przychodów. Ten zwiększający się koszt krańcowy odzwierciedla malejącą krańcową produktywność dodatkowych pracowników i innych zmiennych czynników produkcji, które przedsiębiorstwo musi zaangażować w celu zwiększenia produkcji ponad poziom czterech łyżek. Najniższy produkt krzywej (cztery jednostki produktu) jest punktem, poczynając od którego krańcowe przychody zaczynają się zmniejszać.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!