MIMO SILNEGO OŻYWIENIA

Pomimo silnego ożywienia począwszy od ” początku 1983 r. nadal odczuwane skutki ostatniej recesji ciągle wpływają na bieżący deficyt. Szacuję, że pozos- tający nadal niedobór produkcji poniżej poziomu pełnego zatrudnienia wynosił około 60 mld dolarów z sumy 170 mld dolarów globalnego deficytu w roku budżetowym 1984.  Trzeci element to wypłata przez budżet federalny odsetek netto, które w roku budżetowym 1984 wyniosły 111 mld. Ten element, który odgrywał niewielką rolę aż do chwili wzrostu inflacji pod koniec lat 1960, stał się zasadniczą siłą stojącą u podstaw bieżącego deficytu budżetowego! Pytanie brzmi: jaka część płatności z tytułu oprocentowania powinna być finansowana z deficytu, a jaka wyższymi podatkami?

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!