MATEMATYCZNA ANALOGIA MILL’A

Właściwą matematyczną analogię stanowi pojęcie równania. Popyt i podaż, ilość żądana i ilość dostar­czona stają się równe. Jeżeli są nierówne w jakiejś chwili, współzawodnictwo wyrównuje je i sposób, w jaki się to dokonuje, polega na dostosowywaniu się ‚wartości.Jedyną rzeczą, której jeszcze brakuje, jest znany wykres . zależności popytu — podaży. Pod wpływem Milla stu­denci ekonomii nauczyli się rozumieć pojęcia popytu 0  podaży w sposób nowoczesny. Już sam wkład do czystej teorii ekonomii uczynił z Milla wybitną postać. A przecież uczynił on dużo więcej: Mili włączył do swojej ekonomii rozważania na temat instytucji i praw własności, przedmioty dopiero  współcześnie poddane skrupulatnym badaniom. Ponad­to, dla Mill’a korzyści wynikające z istuienia wolnego konkurencyjnego rynku były tylko częścią jego ogólnego , przekonania o potrzebie wolności.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!