KIEROWNICTWO FIRM

Kierownictwo firm jest oczywiście zainteresowane w minimalizowaniu wewnętrznych przejawów nieefek­tywności własnej organizacji. Zjawiska te sąjednak nie do uniknięcia z dwóch przyczyn. Po pierwsze, firmy zaan­gażowane są przy wytwarzaniu dóbr i usług w działalność polegającą na współpracy lub kooperacji z innymi. Przy wszelkiej działalności opartej o współpracę, nie zawsze łatwo daje się ustalić, czy ktoś nie nadużywa zaufania i nie zachowuje się nieodpowiedzialnie. O ile nadzór nie sprawuje kontroli, pracownicy mogą nie wykonywać przypisanych im czynności {wprawnie, obarczając innych winą za nieosiąganie przez produkt założonych stan- darów jakości. Sprawowanie nadzoru kosztuje.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!