JEŻELI MAMY WYBÓR

Jeżeli możemy przewidywać zachowanie kogoś, czy możemy o nim powiedzieć,.że ma swobodę wyboru?Wybór nie jest całkowicie wolny, ani też całkowita wolność nie jest wymagana przy konstruowaniu teorii racjonalności. Jak przedstawiono to w rozdziale 17, wybory poszczególnych ludzi ograniczone są czasem oraz fizycznymi i społecznymi czynnikami które ograniczają ich możliwości. Istnieją granice swobody wyboru każdego człowieka.Nasza zdolność przewidywania jest również ograniczona. Nie możemy dokładnie określić każdej decyzji każdego człowieka. Ńa przykład nie możemy nic powiedzieć o tym, czego pragnie Kasia Kowalska albo jak mocno lubi ona to,, co robi. Zanim zastosujemy prawo popytu, musimy dowiedzieć się, czego ona pragnie. Nawet dysponując tą wiedzą możemy jedynie wskazać ogólny kierunek jej zachowań. Teoria –  nie pozwala nam określić jak szybko czy też na ile zmieni ona swe zachowania. Żeby wiedzieć, jak można przewidywać zachowania konsumenta, wyprowadzimy prawo podaży z zachowania pojedynczego człowieka.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!