ELASTYCZNOŚĆ

W środkach masowego przekazu i w potocznych rozmowach często słyszymy opinię, że  zmiana ceny nie wywoła żadnej zmiany wielkości zakupów. Ktoś może przewidywać, że   wzrost ceny lekarstw sprzedawanych na receptę nie wpływa na stopień stosowania ich  przez ludność. Taka sama opinia słyszana jest na temat wielu innych rodzajów dóbr i usług, od benzyny i parków publicznych do usług lekarskich i soli. Wygłaszając takie opinie ludzie zwykle mają na myśli to, że zmiana ceny będzie miała niewielki tylko wpływ na konsumpcję. Prawo popytu mówi jedynie, że zmiana ceny wywrze odwrotny co do kierunku wpływ na wielkość zakupów danego dobra. Nie mówi ono, jak daleko idący wpływ będzie miała zmiana ceny.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!