DWA WZORY

Podobnie, wzrost wielkości popytu o 10 jednostek jest dużo większą zmianą procentową w warunkach małej wielkości popytu niż przy dużej wielkości popytu. Dlatego też współczynnik elastyczności popytu spada gdy konsumenci przesuwają się w dół swojej krzywej popytu. Ogólnie rzecz biorąc, liniowa krzywa popytu w swej dolnej części ma charakter nieelastyczny, punkt elastyczności neutralnej w swej środkowej części oraz część elastyczną w swych górnych rejonach. Są dwa wzory na elastyczność, jeden stosowany dla konkretnych punktów na krzywej a drugi stosowany do mierzenia przeciętnej elastyczności między dwoma punktami, określany mianem wzoru na elastyczność łukową.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!