DEFICYTY BUDŻETOWE

Wszyscy mówią o „znacznych” deficytach budżetowych,’ występujących w ostatnich.latach. W istocie, panuje/ zgodność co do tego, że rząd federalny powinien przede wszystkim dążyć do zmniejszenia deficytu. Ale należy być podejrzliwym w ‚stosunku do tego typu consensusu: pamiętam, że ostatni raz, kiedy zgodność zapanowała tak silnie, tzn. w roku 1971, każdy rozsądny człowiek uważał, że kontrola plac i cen jest pożyteczna^ Obecna obiegowa opinia na temat deficytu należy do tej samej kategorii sądów – jest błędna i jest również prawdopodobne, że > zostanie za kilka łat odrzucona. Pierwsze odpowiednie pytanie brzmi: jak współczes­ny deficyt można odnieść do przeszłości? Deficyt w ostat- nich łatach – w chwili obecnej około 4% – 5% wartości PNB, czyli około 170 mld dolarów w roku budżetowym 1984.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!