CO ZNACZY KRÓTKI OKRES?

Krótki okres jest to okres, w którym wielkość zużycia jednego lub kilku rodzajów zasobów (a więc jednej lub kilku pozycji kosztów produkcji) nie może ulec zmianie – ani zwiększeniu ani zmniejszeniu. Krótkookresowe koszty mogą być stałe albo zmienne. Koszt stały jest to jakikolwiek koszt, który (w całości) nie ulega zmianie wraz ze zmianą produkcji. Koszty stałe obejmują wydatki ogólne, które dotyczą okresów miesięcznych lub rocznych: składki ubezpieczeniowe, opłaty za dzierżawę majątku, koszty zakupu ziemi lub wyposażenia kapitałowego, jak również odsetki od kredytów. Całkowite koszty stałe (total fixed cost – TFC) pozostają na tym samym poziomie bez względu na to, czy fabryki firmy stoją czy też funkcjonują na poziomie pełnych zdolności wytwórczych. Tak długo jak przedsiębiorstwo ma do czynienia choć z jedną pozycją kosztów stałych, działa ono w krótkim okresie.

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!