ANALIZA CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KONSUMENTA

Wzrost ceny danego produktu może skłonić konsumentów do zmniejszenia wielkości zakupów. To, czy całkowite wydatki konsumenta wzrastają, spadają lub pozostają bez zmiany, zależy jednakże od wrażliwości ich reakcji Wielu ludzi sądzi, że przed­siębiorstwa będą żądały najwyższej możliwej ceny by maksymalizować zysk. I chociaż niejednokrotnie czynią to, wysokie ceny nie są często wyrazem najlepszej polityki. Na przykład, jeśli firma sprzedaje 50 sztuk produktu po cenie $1 jej całkowity utarg (całkowite wydatki konsumenta) za ten produkt wyniesie $50 (50x$l). Jeśli podniesie ona cenę do $1,50 i konsumenci zmniejszą zakupy do poziomu 40 sztuk, jej całkowity utarg może wzrosnąć do $60 (40 x$l,50).

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!